God van de vrede

Vrouwenconferentie 2016

Samen bidden, samen zingen, samen zijn.

Vrouwenconferentie 2016

Welkom

Elk jaar organiseren we 2 conferenties. Dit jaar op DV  23/24 september en 28/29 oktober. Ons verlangen is dat met deze conferenties ons geloof in Jezus Christus mag groeien en meer en meer gestalte in ons leven mag krijgen.

Dat we samen Gods liefde mogen ervaren door de (uitleg van de) Bijbel en de ontmoetingen met mede-gelovigen.

Heb je met ons het verlangen om Jezus Christus beter te leren kennen, dan willen we je van harte uitnodigen. We ontmoeten je graag op 1 van de conferenties.

De conferenties

Op de conferenties worden 2 sprekers uitgenodigd die met ons een thema behandelen. Het thema is "God van de vrede". In 4 lezingen over 2 dagen verspreid wordt het thema verder uitgediept en praktisch gemaakt voor ons eigen leven. De sprekers zijn Laura Dijkhuizen en Richard Saly.

Er zijn gespreksgroepen waarin je in een klein verband kan napraten over de lezingen. Dit jaar zullen er ook een paar workshops zijn waarvoor je op de conferentie kunt inschrijven. 

Er is veel tijd en ruimte voor persoonlijke stille tijd, lofprijzing en ontmoeting. 

Nieuws

De deelnemers van september hebben een leesrooster ontvangen.  lees verder

Super om jullie te kunnen vertellen dat Elise Mannah op vrijdagavond komt optreden!  lees verder

Bezoekers zeggen:

Eerste keer

Het was voor mij de eerste keer dat ik bij een vrouwenconferentie was . 
Het was echt heel fijn ! Het dagelijkse leven slokt je op en daarom is het zo goed om naar de conferentie te gaan . 
Het gevoel dat God echt bij me zat , dat was geweldig ! 

Annette - Oktober 2015

Woord en muziek

Bijzonder genoten en gezegend samen met mijn vriendin op deze mooie conferentie !! 
Wat een gave om zo de harten van mensen te kunnen raken in woord en muziek. 
God alle eer !

Jenny - September 2015

> lees meer