Over ons

Wie zijn wij?

"Wij" zijn een groep vrouwen die in 2008 begonnen zijn met het organiseren van een vrouwenconferentie. We zijn met 4 personen en komen uit Veenendaal en omstreken.

We geloven in God de Vader die ons geschapen heeft en ons leven leidt. We geloven in Christus, de Zoon van God, die ons reinigt van al onze zonden. We geloven in de Heilige Geest, die ons vult met de liefde van God en helpt om te leven als kind van God.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Alieke Diepeveen
  • Lydia Huibers
  • Linda Verboom
  • Ellen van Voorthuijsen

Waar staan wij voor?

Eenheid en verbondenheid als oase. Het verlangen om te bouwen aan meer eenheid en verbondenheid tussen christenen drijft ons. Wij doen dit door een oase te scheppen waar het gaat om aanbidding, toewijding, verwachting en ontspanning. Even helemaal weg uit de waan van de dag. Even helemaal niets te moeten. Zodat er ruimte ontstaat om stil te worden en te verwonderen. Te ontvangen en te delen. Te leren en soms om af te leren.

Geloven kun je niet alleen. Juist in verbondenheid met anderen kan je geloof wortelen, groeien en bloeien. Dat lukt niet altijd in het leven van alle dag. Soms heb je gewoon even een extraatje nodig om gevoed en gesterkt te worden. Even de ruimte om even stil te worden en je te verwonderen. Ruimte om te ontvangen en te aanbidden. Ruimte om te ontspannen en te genieten. Om weer verder te kunnen en uit de delen op de plek waar God je geroepen heeft.

Wat willen wij bereiken?

We willen bijdragen aan het verstevigen en verdiepen van relaties met elkaar, met God en met jezelf. We willen verbinden wat in het normale leven zo vaak los staat van elkaar. Wij willen putten uit de bron van levend water. Alleen het levende woord van God kan ons toerusten, vertroosten, inspireren, bemoedigen en verdiepen. Wij willen, puttend uit het woord van God, vrouwen lessen meegeven voor het leven van alle dag. Dat doen we door hen aan te sporen om in een levende én verwachtingsvolle relatie met Jezus te leven. Wij geloven dat 2 dagen even helemaal weg, ook echt ontspannen moet zijn. Dus besteden we veel aandacht aan gastvrijheid, openheid en een sfeer van vertrouwen, warmte en veiligheid. Ons doel is dat je opgebouwd en toegerust weer naar huis mag gaan. 

Over de conferentie

Waar en wanneer

De vrouwenconferenties van 2019 zullen worden gehouden op DV. 27 en 28 september en op 25 en 26 oktober in Congrescentrum "De Werelt".

Een kort overzicht van het programma (onder voorbehoud):

  • Donderdagavond: Als je een voorovernachting geboekt hebt, kun je vanaf donderdag eind van de middag inchecken bij de receptie van Congreshotel De Werelt.
  • Vrijdag: Ontvangst vanaf 8.30 uur (het officiële gedeelte begint om 9.30 uur).  
  • Zaterdag: Ontbijt vanaf 7.30-8.30 uur – iedereen van harte welkom (ook als je niet op locatie overnacht of thuis slaapt). Uiterlijk 16.00 uur zal de conferentie afgelopen zijn.

Congrescentrum "De Werelt" (routebeschrijving)
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren
T: 0318 - 484641
E: dw@congrescentrum.com
W: www.congrescentrum.com

Als de kamers in Congrescentrum De Werelt volgeboekt zijn bieden wij extra slaapgelegenheid aan in de buurt. Mocht de optie met overnachting volgeboekt zijn, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf een slaaplocatie te boeken! Let op; het ontbijt op zaterdagmorgen in De Werelt zit bij de prijs is.

Kosten

Voor deelname aan de conferentie zijn er 3 keuzemogelijkheden (prijzen zijn nog onder voorbehoud!):

  1. Gehele conferentie incl. overnachting - € 135,00
  2. Gehele conferentie excl. overnachting - € 99,00 
  3. Gehele conferentie incl. voorovernachting - € 185,00 (dit is incl. een extra overnachting van donderdag op vrijdag)
(Vrouwen voor wie de kosten voor deelname een (onoverkomelijk) probleem zijn, kunnen een beroep doen op een draagkracht-kortingsregeling. Onze stichting is financieel gezond en de mogelijkheden zijn er. Wees daarom vrijmoedig in het vragen naar een prijsreductie. We vertrouwen erop dat je, indien mogelijk, naar draagkracht bijdraagt aan de kosten. Als je van deze regeling gebruik wilt maken, dan verzoeken we je dit bij de inschrijving te melden)

Annulering

Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de conferentie kun je (uitsluitend schriftelijk) annuleren. Wij berekenen dan € 17,00 aan administratiekosten. Na 3 weken voor de conferentie zijn we genoodzaakt het volledige bedrag te berekenen. Door echter € 7,50 te betalen aan het annuleringsfonds kom je, in geval van ziekte of andere dringende omstandigheden, in aanmerking voor restitutie van de volledige deelnamekosten. De werkgroep beslist of de reden gegrond is. Annulering is dan mogelijk tot uiterlijk de donderdag voor de conferentie.

Activiteiten

Muziek

De zang wordt tijdens de conferenties begeleid door Nelinda Troost en band. Nelinda is moeder van 3 kinderen en vrouw van Gerald. Muziek speelt een grote rol in haar leven. Ze is ermee opgegroeid en is later ook getrouwd met een man die er zijn vak van heeft gemaakt. Nelinda zingt bij verschillende gelegenheden, waarvan de concerten van Gerald een belangrijk onderdeel in haar leven zijn. Ze heeft ontdekt dat je door muziek God kunt aanbidden en ervaren, maar ook dat je anderen door muziek bij de troon van God kunt brengen. Dat is ook haar verlangen voor deze conferenties, dat het samen zingen en aanbidden deze meerwaarden mag hebben. Dan wordt een liedje niet meer gewoon wat mooie teksten op muziek, maar een persoonlijk gebed of gesprek met jouw Hemelse Vader.

Stands

Tijdens de conferentie zijn er enkele stands aanwezig. De opbrengst van deze stands gaat volledig naar een goed doel. Mocht jij met een stand aanwezig willen zijn in 2019, neem dan gerust contact met ons op. Voorwaarde is dat de opbrengst van jouw stand ten goede komt aan het goede doel! Onze ervaring is dat kleine presentjes het beste verkopen op de conferentie.

Boekentafel

Er is een boekentafel aanwezig van Stichting Present. Naast de boeken die de stand in het assortiment heeft, zullen ze materiaal meenemen wat aansluit bij het thema. Ook kun je hier terecht voor een cadeau of een studieboek voor je kring.

Collecte

We zijn heel dankbaar voor al het goede dat God ons geeft. Graag delen we dit met mensen die het minder hebben, om wat voor reden dan ook. 

Geschiedenis

De verdiepingsconferentie voor vrouwen is ontstaan vanuit de mannenconferentie Lunteren. Al een aantal jaren werd er met een groep vrouwen en kinderen een samenkomst georganiseerd om te bidden voor de mannen die deelnamen aan de mannenconferentie. Verschillende vrouwen konden getuigen dat hun man veranderd en/of vernieuwd terug kwam. Huwelijken hebben verdieping gekregen, vriendschappen zijn ontstaan.

Door zo samen zingend en biddend bezig te zijn ging het verlangen groeien; een conferentie, dat kan toch ook met een groep vrouwen? De laatste keer hebben we gebeden of er een verdiepingsconferentie voor vrouwen mocht komen.

We zijn met twee vrouwen bij elkaar gekomen om verder te brainstormenen voor dit verlangen te bidden. Ook hebben we veel advies en financiële steun van de werkgroep mannenconferentie gekregen. Mede daardoor konden we onze eerste verdiepingsconferentie beginnen. We zijn ze hier erg dankbaar voor!

Daarnaast is er een groep vrouwen geweest die tijdens de voorbereidingen met ons mee hebben gebeden. En God was met ons. Hij zorgde dat er vrouwen op ons pad kwamen. Ieder met hun kwaliteiten die een goede aanvulling gaven op de werkgroep. We zijn onze Vader dankbaar dat Hij dit alles zo geleid heeft!

Fotos van eerdere conferenties